“ип: –Ц—Г—А–љ–∞–ї—Л
“ема: –†вАШ–†—С–†—Х–†¬ї–†—Х–†—Ц–†—С–°–П