“ип: –Т–Є–і–µ–Њ
“ема: –†вАШ–†—С–†—Х–†¬ї–†—Х–†—Ц–†—С–°–П | –†¬±–†—С–†—Х–°–В–†—С–°вАЪ–†—Ш–°вАє